نحوه ارسال مقالات پوستری

خواهشمند است مقالات پوستری در قالب ارائه شده تنظیم گردد و در صورت نیاز می توانید با دبیرخانه نیز هماهنگی فرمایید و پس از آماده سازی پوستر، به آدرس دبیرخانه ارسال گردد. حتما قبل از ارسال با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید.

 

دانلود قالب مقالات پوستری