محور های کنفرانس

      1.مهندسی عمران:

    - آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی سازه‌ها
    - روش‌های عددی در مهندسی عمران
    - فناوری‌های نوین در مهندسی عمران
    - مدیریت ساخت
    - مهندسی زلزله و دینامیک سازه‌ها
    - مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی
    - مهندسی و مدیریت منابع آب
    - نقشه‌برداری، ژئودزی و ژئوماتیک
    - سازه‌های بتنی و فولادی
    - مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک
    - مهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار

    2.مهندسي زلزله، سازه و ژئوتكنيك:

    - آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي
    - راهكاري به صرفه اقتصادي در بهسازي لرزه اي سازه ها
    - سيستم هاي هوشمند و هشدار سريع زلزله
    - بافت شهري در مناطق زلزه خيز

    3.مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران:

    - فناوري هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان
    - يافته هاي جديد در تحليل، طراحي و اجراي سازه هاي سبك
    - سيستم هاي سازه اي، اعضا و يا اتصالات نوين در سازه ها
    - روشها يا مصالح جديد در مقاوم سازي سازه ها
    - كاربردهاي نوين مصالح و قطعات سبك در مهندسي عمران
    - توليد و كاربرد بتن هاي وي‍‍ژه

    4.مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني:

    - نقش مديريت پروژه در تامين شاخصه هاي كمي و كيفي اجراي پروژه هاي عمراني
    - ارزيابي آسيب پذيري و روش هاي بهسازي، مقاوم سازي، تعمير و تقويت سازه ها
    - ارزيابي روش هاي مختلف احداث سازه هاي فولادي و بتني
    - مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني

    5.فناوريهاي نوين در ساخت و ساز شهري:

    - كاربرد فناوري هاي نوين در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري
    - كاربرد فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان، مشكلات پيش رو، تجربيات كشورهاي پيشرفته و صنعتي، چشم انداز
    - كاربرد فناوري هاي نوين در هوشمند سازي ساختمان، ساختمان هاي هوشمند
    - كاربرد فناوري هاي نوين در ساختمان هاي شهري

    6.عمران و توسعه پایدار شهری:

    - مهندسی عمران و توسعه پایدار
    - برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
    - حمل و نقل و زیرساخت های شهری
    - شهرسازی و توسعه شهري پايدار

    7.اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي:

    - راهكارهاي نوين در مهندسي ساختمان جهت مقابله با اثرات منفي تغييرات اقليمي در جهت كاهش مصرف انرژي
    - چگونگي نقش مهندسان طراح اعم از معماري، عمران، تاسيسات در جهت بهره گيري بيشتر از منابع انرژي اقليمي در منطقه در جهت طراحي بهينه ساختمان

    8.مهندسي تخريب در صنعت ساختمان:

    - انواع روشها و تكنيكهاي تخريب ساختمانها و سازه‌ها
    - مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب

    9.معماری:

    - زیبایی شناسی در معماری
    - زیباسازی و هویت شهری
    - حکمت هنر اسلامی
    - معماری اسلامی معاصر
    - نماهای شهری
    - هنر اسلامی
    - هنر معاصر
    - هنر کهن
    - هنر اساطیری
    - فلسفه هنر
    - هنر در تمدن اسلامی
    - انسان طبیعت طراحی
    - معماری داخلی
    - فرهنگ هنر معماری
    - مفهوم شناسی معماری و شهرسازی

    10.مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار:

    - الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
    - بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی (چالشها و راهکارها)
    - بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها
    - طراحی شهری
    - جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي
    - ناپايداري شهر و عوامل موثر
    - كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
    - توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
    - شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
    - مدیریت شهری
    - بوم شناسی
    - اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
    - تاثیر بزرگراه ها در بافت شهری
    - بحران اب و راهکارهای کاهش مصرف

    11.مهندسی معماری و توسعه پایدار:

    - معماری پایدار
    - معماری و هویت شهری
    - نقش معماري در دستيابي به ساخت و ساز پايدار
    - نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
    - انرژی های نو در معماری
    - سبک شناسی معماری
    - روش ها و فناوری های نو در در معماری
    - گرافیک شهری و معماری خیابانی
    - تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
    - الگوهای معماری بومی
    - تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
    - مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
    - معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
    - معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
    - برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار
    - معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری
    - معماری معاصر ایران و جهان

    12.مرمت بافت ها و آثار تاریخی:

    - بافت های تاریخی
    - بهسازی آثار تاریخی
    - نوسازی شهری
    - بازسازی بافت تاریخی

    13.تاریخ و معماری:

    - تاریخ معماری و شهرسازی ایران معاصر
    - منظر شهری و منظر فرهنگی
    - باستان شناسی معماری و شهرسازی
    - میراث معماری و شهرسازی مدرن
    - حوزه‌های فرهنگی طبیعی شهرها و روستاهای تاریخی

    14.یافنه های نو در معماری منظر:

    - رویکردهای نو در معماری منظر ایرانی
    - رویکردهای جهانی و محلی در آموزش معماری منظر
    - تکنیک ها و رویکردهای آموزشی معماری منظر
    - تجربه‌های آموزش معماری منظر
    - کارگاه‌های آموزش طراحی و دروس تئوری
    - هنر و فرهنگ اسلامی
    - ایرانی در آموزش معماری منظر