برگزاری کارگاه بررسی آئین نامه 2800 ویرایش چهارم


 

به اطلاع می رساند در روز برگزاری کنفرانس کارگاه بررسی آئین نامه 2800 ویرایش چهارم و بررسی آن با ویرایش سوم در محل تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی به مدت 2 ساعت  برگزار می گردد. ثبت نام در دوره رایگان و شرکت کنندگان حضوری در کنفرانس می توانند در این دوره شرکت نمایند. شایان ذکر است علاوه بر گواهی شرکت در کنفرانس، به شرکت کنندگان در کارگاه گواهینامه گذراندن کارگاه نیز اعطا می گردد.